Ringbaan-West 96
5046VA Tilburg
013-5353135
contact@rechtswinkeltilburg.nl

Wij werken momenteel aan een nieuwe website!
Kunnen wij u gratis helpen met uw juridische vraagstukken? Bel ons of mail ons!

De Rechtswinkel is een vrijwilligersorganisatie die zich bezig houdt met het verlenen van gratis rechtshulp. Wij werken op de gebieden huur-, consumenten- arbeids- en sociaal zekerheidsrecht . U wordt tijdens onze spreekuren eerst aan de balie te woord gestaan. Wanneer uw probleem onder te brengen is bij onze rechtsgebieden en u binnen onze doelgroep valt, zullen wij in overleg met u een plan van aanpak opstellen. Mocht u niet binnen onze doelgroep passen dan zullen wij u zo goed mogelijk proberen te adviseren dan wel doorverwijzen.

Openingstijden

Dag: Openingstijden:
Maandag 14:00 - 17:00 inloopspreekuur
Dinsdag 14:00 - 17:00 inloopspreekuur
17:00 - 19:30 op afspraak
Woensdag 14:00 - 17:00 op afspraak
Donderdag 14:00 - 17:00 inloopspreekuur
17:00 - 19:30 op afspraak
Vrijdag gesloten

Stel uw juridische vraag!

Heeft u een juridische vraag? U bent altijd welkom op ons spreekuur of u kunt ons bellen tussen 9.00 en 12.00 uur. Daarnaast kunt u ons ook e-mailen. Vermeld ook uw woonplaats en telefoonnummer in de mail! Binnen 5 werkdagen ontvangt u een reactie. We zullen ons best doen uw vraag zo volledig mogelijk te behandelen. Soms kunnen we uw vraag echter niet (via e-mail) beantwoorden of hebben we meer informatie nodig; ook dan informeren we u hierover of nemen we contact met u op. Als non-profit organisatie kunnen wij onze diensten kosteloos aanbieden, dus ook uw vraag via e-mail kost u niets!

Stel uw juridische vraag!

Werkwijze

Onze doelgroep is de zwakkere partij in een overeenkomst, dus bijvoorbeeld wel de huurder, niet de verhuurder. Daarnaast hanteren we een inkomensgrens. Bent u tenslotte lid van een vakbond of heeft u bijvoorbeeld een rechtsbijstandverzekering dan dient u eerst daar aan te kloppen. Wij helpen geen particulieren die een geschil hebben met een andere particulier, zoals een burenconflict of problemen rondom de aankoop of verkoop van uw woning.

De vrijwilligers van de Rechtswinkel zijn voornamelijk rechtenstudenten van de Universiteit van Tilburg. Daarnaast werken er nog vier betaalde krachten. Een van de vrijwilligers behandelt uw dossier. Dat is uw contactpersoon.

De Rechtswinkel werkt kosteloos. Toch zijn er soms een aantal kosten verschuldigd. Bijvoorbeeld bij het voeren van een procedure bij de Rechtbank. In dat geval wordt van tevoren met u overlegd of u deze kosten wilt maken. U krijgt nooit een onverwachte rekening achteraf.

De vakgebieden:

Huur en wonen: alle zaken met betrekking tot huur van zelfstandige woonruimte, kamerhuur, problemen met uw energieleverancier (we kunnen u niet helpen bij huur van bedrijfsruimte of garages).

Consument: zaken met betrekking tot koop van roerende goederen, levering van diensten en treffen van betalingsregelingen.

Arbeid: zaken over individuele of collectieve arbeidsovereenkomsten, arbeidsvoorwaarden zoals loon, concurrentiebeding, verlof e.d. en advies bij het eindigen van de arbeidsovereenkomsten (wij kunnen u niet helpen bij ontslag op staande voet)

Sociaal zekerheidsrecht: zaken met betrekking tot bijstand, participatiewet, IOAW, IOAZ en dergelijke, huur- en zorgtoeslag, volksverzekeringen, aanvragen individuele inkomenstoeslag of bijzondere bijstand of kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en zaken met betrekking tot studiefinanciering.

Waar vindt u ons?

U vindt ons pand aan de Ringbaan West 96 te Tilburg.

De Rechtswinkel is gesloten op nationale feestdagen en maandag en dinsdag met carnaval. Daarnaast kent de Rechtswinkel een zomer- en wintersluiting. Iedere werkdag tussen 9.00 en 12.00 uur heeft u de mogelijkheid tot het telefonisch stellen van juridische vragen en het maken van een afspraak.